fbpx

Kom jij ons team versterken?

Inovum is een middelgrote zorgorganisatie die faciliteiten en zorg biedt voor ouderen in Hilversum en Wijdemeren. Inovum onderschrijft het overheidsbeleid dat de zorg vorm moet worden gegeven op basis van eigen regie van de cliënt en het belang daarbij van wijkgericht (samen-)werken.

Inovum wil zich specifiek onderscheiden met liefdevolle en vooruitstrevende zorg. Onder liefdevolle zorg verstaan wij zorg met aandacht, zorg die persoonlijk is, zorg die het welbevinden en welzijn van de cliënt voorop stelt en zorg die integer is. Met vooruitstrevende zorg bedoelen wij dat onze zorg bij is met de moderne eisen van de tijd; dat de zorg plaatsvindt in een prettige leefomgeving en met up-to-date technologie; dat Inovum qua kwaliteit van zorg, personeel en bedrijfsvoering bij de koplopers hoort in Nederland; en dat Inovum beter wil doen wat er beter kan!

Werken bij Inovum

Onze kernwaarden

Eigen regie

Eigen regie, omdat we geloven dat ieder mens, ook binnen de beperkingen die hij of zij heeft, de eigen regie heeft.

Samen

Samen, omdat we met alle disciplines en vrijwilligers samen werken met de cliënt, zijn familie en mantelzorgers. Waar nodig en nuttig werken we actief samen met andere organisaties.

Liefdevol

Liefdevol, omdat onze medewerkers vanuit hun hart kiezen voor de zorg! Zorg met aandacht, die integer en persoonlijk is en het welbevinden van de cliënt voorop stelt.

Over ons

Kwaliteit

Inovum werkt vanuit de visie dat scholing en deskundigheidsbevordering belangrijk zijn voor de kwaliteit van het werk. Goed opgeleide medewerkers zijn beter in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid en het nemen van goede beslissingen. Scholing draagt bij aan het welbevinden van de medewerker. Iemand die de kans krijgt zich te ontwikkelen, is beter gemotiveerd tot het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en de zorgverlening.

Werken bij Inovum